หนังสือ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ของ วินทร์ เลียววาริณ การสะท้อนความเป็นคนที่ควรอ่าน

Human

เรารู้กันดีว่าชีวิตของเราเกิดมาโชคดีเหนือกว่าสัตว์ทุกชนิดทั้งปวงบนโลกใบนี้ การเกิดมาเป็นคนคือการได้เกิดมาในจุดสูงสุดของสิ่งมีชีวิตบนโลก เกิดมาบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิต สร้างสิ่งต่างๆ เพื่อให้สมดังปรารถนาของตนเอง อย่างไรก็ตามเมื่อลองมองย้อนกลับมาอีกทีเรากลับรู้สึกได้ว่าชีวิตของคนเรายังมีอะไรที่เหนือความคาดหมายและสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันอีกเยอะ เพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสอ่านหนังสือของวินทร์ เลียววาริณ เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน จะทำให้เข้าใจในความเป็นคนมากขึ้น

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน โดยวินทร์ เลียววาริณ หนังสือสร้างความเข้าใจในความเป็นคน

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เป็นหนังสือในสไตล์ของการรวมเรื่องสั้นอันสะท้อนถึงสัญชาตญาณเกี่ยวกับความเป็นคนออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการด้านกายภาพ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ อารมณ์พื้นฐานของคนทั่วไป ผู้เขียนได้มีการบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้ว่าพฤติกรรมส่วนหนึ่งมีผลจากสิ่งที่หล่อหลอมตัวเราขึ้นมาจนเติบโตกลายเป็นคนหนึ่งคนหายใจอยู่บนโลก เช่น มวลสสาร, องค์ประกอบของธาตุ, ดีเอ็นเอ และพันธุกรรม เป็นต้น กับอีกส่วนหนึ่งมาจากการถูกขัดเกลาด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมต่างๆ ทางสังคม เช่น จารีต ความเชื่อด้านศาสนา เป็นต้น ภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความสั้น 17 บท กับเรื่องสั้นอีก 17 เรื่อง บทความที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนนำเสนอในเรื่องความคิด ประเด็นด้นปรัชญา และยังเป็นตัวนำไปสู่การอ่านเรื่องสั้นแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนได้เข้าใจถึงแก่นแท้ที่ผู้เขียนเองต้องการสื่อออกมา ดังนั้นหากจับใจความหนังสือให้ดีจะสังเกตว่าบทความสั้นกับเรื่องสั้นจะถูกถ่ายทอดออกมาสอดคล้องกันเป็นคู่  จัดเป็นกลยุทธ์ในการเขียนแบบหนึ่งที่สร้างความน่าสนใจให้กับตัวหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนได้อย่างยอดเยี่ยม คนที่อ่านไปแล้วจะได้กลับมาย้อนอ่านอีกครั้งว่าทำไมมันจึงสื่อเข้ากันได้อย่างดี เทคนิคนี้เกิดจากแนวคิดของวินทร์ เลียววาริณ นั่นเอง

การได้มองเห็นแนวความคิด การใช้ชีวิตของคนอื่นมันจะทำให้เราย้อนกลับมามองตนเองว่าที่ผ่านมาสิ่งต่างๆ หากเราได้กระทำ คิด ใช้อารมณ์ไปนั้นมันถูกต้องเหมาะสมขนาดไหน เรื่องหนึ่งเรื่องหากเอาคนสิบคนมาคิดยังไงมันก็ได้ความคิดตรงกันทั้งหมดไม่ได้ เช่นกันกับความเป็นมนุษย์ที่แม้จะเกิดมาได้ชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันแต่จริงแล้วมันไม่มีทางเหมือนกันได้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้านหล่อหลอมตัวเราจนกลายเป็นคนในปัจจุบันคนนี้