The Ultimate Japan Destinations

japaness

หนังสือฉบับปรับปรุงจาก Best of Japan ที่ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวแดนญี่ปุ่น ที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือศาลเก่าแก่ ออนเซนที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุด สวนญี่ปุ่นที่สวยงามมีเอกลักษณ์ หรือจะเป็นสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังสะท้อนถึงเรื่องวัฒนธรรม รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงคนในประเทศอีกด้วย

ประเภทหนังสือ : หนังสืออ่านเล่น

สำนักพิมพ์ : D+PLUS