The Art of War พิชัยสงครามซุนวู สุดยอดกลการวางแผน

The Art of War

การออกรบในสมัยก่อนไม่ใช่ว่าแค่มีพละกำลัง มีคนจำนวนมาก มีอาวุธคุณภาพดีจะสามารถเอาชนะข้าศึกศัตรูได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการวางแผน การใช้ตำรารบเพื่อให้คู่ต่อสู้จับทางได้ลำบาก เรามักเห็นว่ามีการรบหลายครั้งที่ฝ่ายคนน้อยกว่า อาวุธไม่ครบมือแต่สามารถเอาชนะฝ่ายที่มีคนเยอะกว่าได้แบบไม่ยากเย็น นั่นเพราะพวกเขารู้จักการวางแผนสงครามอย่างสุดยอด หนังสืออย่าง The Art of War พิชัยสงครามซุนวู จึงเป็นหนังสืออีกเล่มที่บอกเล่าเรื่องราวของการวางแผนยุทธพิชัยการออกรบของจีนได้อย่างน่าสนใจ

The Art of War พิชัยสงครามซุนวู กับการวางแผนอันเหนือชั้น

The Art of War พิชัยสงครามซุนวู เป็นหนังสือตำรายุทธศาสตร์การทหารของชาวจีนเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมากว่า 600 ปีก่อนคริสตกาล โดยซุนวู เขาคือนักยุทธศาสตร์คนสำคัญในยุคทีเรียกว่ารณรัฐของจีน เนื้อหาของตำราพิชัยเล่มนี้มีด้วยกัน 13 บท แต่ละบทจะมุ่งเน้นเรื่องของแง่มุมต่างๆ ด้านการทำสงคราม จัดเป็นตำรายุทธพิชัยที่เก่าแก่สุดๆ เล่มหนึ่งของโลก ได้ชื่อว่าเป็นตำราเล่มแรกที่ประสบความสำเร็จในการนำมาปรับใช้เชิงยุทธศาสตร์ มีอิทธิพลสูงมากต่อแนวคิดการทหาร กลยุทธ์ด้านธุรกิจ รวมไปถึงแนวคิดเรื่องอื่นทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ซุนวูนับเป็นบุคคลผู้ตระหนักในความสำคัญต่อตำแหน่งยุทธศาสตร์คนแรกของโลก ได้รับอิทธิพลมาจากเงื่อนไขเขิงรุกในสภาพแวดล้อมด้านกายภาพบวกกับความคิดเชิงรับของคู่แข่งในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกัน เขามีคำสอนระบุเอาไว้ว่า ยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของการวางแผนเพื่อกำหนดสิ่งต่างๆ ในการลงมือทำเท่านั้น แต่ต้องตอบสนองด้านความรวดเร็ว ความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย สำหรับ The Art of War พิชัยสงครามซุนวู ได้ถูกแปลออกมาเป็นภาษาตะวันตกครั้งแรกเมื่อปี 1782 โดยภาษาแรกที่ถูกแปลคือภาษาฝรั่งเศส โดยความสามารถของบาทหลวงฌอง โจเซฟ มารี อาเมียง เป็นนักบวชชาวคริสต์นิกายเยสุอิต ต้องยอมรับว่าสมัยนี้หนังสือ The Art of War พิชัยสงครามซุนวู นอกจากนำมาใช้ในเรื่องของการปรับปรุงยุทธศาสตร์ทางด้านทหารแล้วยังมีการนำมาปรับใช้ในเรื่องของการจัดการ การบริหารธุรกิจต่างๆ อีกด้วย นับเป็นหนังสือคุณภาพอีกเล่มจริงๆ

ส่วนหนึ่งก็เพราะสมัยนี้มันไม่ได้มีการทำศึกสงครามเหมือนกับยุคก่อนอีกต่อไปแล้ว สงครามที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันคือสงครามทางธุรกิจมากกว่า ดังนั้นการรู้จักนำเอาความรู้ต่างๆ ในอดีตมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยจะช่วยให้เรากลายเป็นผู้ชนะได้ไม่ยาก หนังสือ The Art of War พิชัยสงครามซุนวู คืออีกตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ในการนำมาปรับให้เข้ากับโลกแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์เพื่อชัยชนะไม่ว่าจะการศึกครั้งใดก็ตาม