การอ่านจับใจความสำคัญ อ่านอย่างไรให้ได้ความรู้มากที่สุด

Readbook

วิธีการหนึ่งที่จะทำให้ได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นคือการอ่าน แต่ก็ไม่ใช่ว่าการอ่านของทุกคนจะสามารถได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกันเสมอไป มันขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆ ด้านของคนที่เลือกอ่านในสิ่งต่างๆ แม้จะเป็นการอ่านในเรื่องราวเดียวกัน หนังสือเล่มเดียวกัน แต่ความรู้ที่ได้ก็ยังต่างกันอยู่ชัดเจนเหมือนกัน ซึ่งประเด็นตรงจุดนี้สิ่งหนึ่งที่พอจะสรุปได้ก็คือ การเลือกจับใจความสำคัญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการที่อยากจะอ่านอะไรก็ตามให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจึงจำเป็นต้องรู้จักการจับใจความอย่างถูกวิธี

เทคนิคการอ่านจับใจความให้ได้ความรู้มากที่สุด

จริงๆ แล้วลักษณะของการอ่านจับใจความเพื่อให้การอ่านในแต่ละครั้งเกิดเป็นความรู้มากที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกเอาวิธีการของแต่ละคนมาใช้แต่โดยพื้นฐานของการอ่านเพื่อจับใจความให้ดีสามารถเลือกทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ต้องตั้งเป้าในจุดมุ่งหมายของอ่านให้ชัดเจนว่าเราต้องการอ่านหนังสือเรื่องนี้เพราะอะไร ต้องการอ่านเพื่อหาความรู้ ต้องการอ่านเพื่อจดจำส่วนสำคัญ หากว่ามีการตั้งเป้าหมายเวลาอ่านเราจะรู้ว่าควรสนใจตรงจุดไหนของเนื้อหามากที่สุด
  2. หากเป็นได้ให้ลองอ่านแบบคร่าวๆ ดูก่อนโดยยังไม่จำเป็นต้องจับประเด็นอะไรมาก ซึ่งความจริงแล้วเหตุผลที่ให้อ่านคร่าวๆ ก็เพื่อต้องการให้รู้ว่าเนื้อหาของเรื่องทั้งหมดมันครอบคลุมเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรารู้เนื้อหาหรือแนวทางของเรื่องต่างๆ แล้วเราก็สามารถที่จะจับจุดได้ว่าตรงไหนเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดของเรื่องก็เลือกที่จะเน้นจับใจความตรงนั้นเป็นหลัก
  3. เวลาอ่านเรื่องราวใดๆ ก็ตามไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้สมองในการจดจำแทบทุกตัวอักษรของเรื่องราว เพียงแค่ให้เข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดต้องการสื่อถึงอะไร พยายามจับประเด็นให้ได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องหรืออาจเรียกว่า จุดไคลแม็กซ์ของเรื่องมันอยู่ตรงไหน ก็จะทำให้การอ่านเกิดความรู้สูงสุด
  4. เรื่องราวที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยหรือไม่ได้เป็นสาระสำคัญมากนักก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจเยอะ เพราะจะทำให้เป็นการหนักสมองสำหรับการจับใจความสำคัญของเรื่องไปเสียมากกว่า ตรงนี้สามารถสังเกตง่ายๆ คือ บริเวณไหนของเรื่องที่ถูกเขียนโดยไม่ได้มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับเรื่องมากนักก็จะทำให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นสาระสำคัญของเรื่อง

สามารถสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องอิงคำพูดของเรื่องมาทั้งหมด เพียงแต่เมื่ออ่านจบแล้วสามารถบอกต่อกับคนอื่นได้ ถือว่าเป็นการอ่านแล้วจับใจความสำคัญได้อย่างประสบความสำเร็จ แถมนอกจากตัวเองจะได้ความรู้แล้วผู้อื่นก็ยังได้ความรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วย