SUPER BIOLOGY สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมปลาย

super-biology

super-biology

หนังสือที่อัดแน่นไปด้วยสาระเนื้อหาที่สำคัญๆ ที่นำมารวบรวมและเรียบเรียงมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย โดยจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเพราะมีการบรรยายแบบ Mind Map , ตารางสรุป , กราฟ , รูปภาพปรำกอบการเรียนการสอน และหลักการจำที่สำคัญตลอดทั้งเล่ม ที่จะทำให้น้องๆ ที่อ่านได้สาระความรู้แบบอัดแน่น สนุกกับการอ่าน ทั้งนี้ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกทดสอบ ที่ตรงประเด็น เหมาะกับคนที่ต้องการฝึกและเตรียมตัวเข้าสอบโดยเฉพาะ

ประเภทหนังสือ : หนังสือเพื่อการศึกษา

ราคา 279 บาท