แคคตัส Cactus

cactus

หนังสือที่รวบรวมทุกข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับแคคตัส ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นพืชพันธ์เดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันมากอย่างที่ไม่น่าเชื่อ ทั้งยังเป็นพืชที่ทนต่อสภาพที่แห้งแล้งจัดได้อย่างดี หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นหนังสือที่จะมาบอกข้อมูลสำคัญที่คนเพราะเลี้ยงควรที่รู้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงได้ดียิ่งขึ้น

ประเภทหนังสือ : หนังสืออ่านเล่น

สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน