คิดเพื่อชนะ

thinktowin

 

หนังสือที่ไม่มีคำว่าแพ้อยู่ในเล่ม ที่จะมุ่งให้ผู้อ่านมีความคิด คิดเพื่อจะชนะ เปลี่ยนทัศนคติใหม่ เพื่อให้เป็นคนที่คิดในแง่บวกก่อน เพราะหากเราคิดว่าเราจะชนะ มันจะเป็นแรงขับที่จะทำให้เราอยู่ใกล้คำว่าชัยชนะมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมาบอกเล่าความหมายของคำว่าชนะ ความสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความคิดใหม่และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น

ประเภทหนังสือ : หนังสืออ่านเล่น

สำนักพิมพ์ : ณ ดา สำนักพิมพ์