เคล็ดลับการอ่านหนังสือง่ายๆ

reading-book

หลายคนคงกำลังประสบกับปัญหาการอ่านหนังสือที่ไม่มีสมาธิเท่าที่ควร หรือมีอาการวอกแวก ไม่จดจ่ออยู่กับตัวหนังสือที่อ่าน มีความคิดที่นอกเรื่องจากหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ ทำให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง และเกิดอาการเบื่อ ซึ่งสำหรับบางคนการอ่านหนังสือเพียงแค่ 2 บรรทัด ก็เกิดอาการเบื่อไม่อยากที่จะอ่านต่อแล้ว

ซึ่งเว็บไซต์ของเราอยากที่จะมาบอกวิธีการ หรือการหาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการอ่านหนังสือ เพื่อให้มีสมาธิต่อการอ่านให้ดียิ่งขึ้น สามารถอ่านและเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ อ่านได้นานขึ้น มีสมาธิที่จดจ่อกับการอ่าน ไม่วอกแวก ซึ่งผู้อ่านอาจจะต้องทำตามหรือปรับเปลี่ยนตามปัจจัยเหล่านี้

อ่านหนังสือเล่มที่ตนเองสนใจ

การหยิบยกหนังสือที่ตนเองชอบหรือสนใจมาอ่าน แน่นอนว่าผู้อ่านจะต้องเกิดความเพลิดเพลินและสนุกกับเนื้อเรื่องที่อ่านแน่นอน ทังยังทำให้ผู้อ่านมีความสนใจจดจ่อกับตัวหนังสือที่ได้อ่านผ่านไปในแต่ละหน้า ซึ่งส่วนนี้จะทำให้สามารถอ่านได้นานยิ่งขึ้น

หาสถานที่ในการอ่านหนังสือให้เหมาะสม เงียบสงบ

จัดเป็นหนึ่งปัจจัยในการอ่านหนังสือให้สัมฤทธิ์ผลที่ดี ซึ่งเรื่องนี้ก็จัดเป็นหนึ่งความชอบหรือความถนัดของแต่ละบุคคลกันไป ในการหาสถานที่ในการอ่านหนังสือ ซึ่งบางคนอาจชอบอ่านหนังสือในบ้าน หรือบางคนอาจชอบอ่านหนังสือนอกบ้าน ซึ่งในส่วนนี้ผู้อ่านจะต้องค้นหาตนเองเกี่ยวกับสถานที่อ่านหนังสือที่จะทำให้ตนเองมีสมาธิในการอ่าน

อ่านหนังสือในเวลาที่เหมาะสม

ในการอ่านหนังสือจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกเวลาในการอ่านที่เหมาะสม คือเวลาที่เราไม่มีความกังวลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถมีสมาธิต่อการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ ซึ่งหากใครก็ตามที่อ่านหนังสือในเวลาที่ไม่เหมาะสม แน่นอนว่าการอ่านหนังสือที่มาพร้อมกับความกังวล ก็จะทำให้การอ่านหนังสือไม่มีสมาธิ อ่านไม่เข้าใจและไม่สนุก

ตัดสิ่งรบกวนในการอ่าน

ในการอ่านหนังสือควรต้องมีสมาธิต่ออ่านอ่านเท่านั้น ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตัดสิ่งรบกวนต่างๆ ทิ้ง เช่น ห้ามเล่นโทรศัพท์หรือเล่นคอมไปด้วย ขณะอ่านหนังสือ

มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือ

ถึงแม้ว่าครั้งแรกของการอ่านอาจะมีอาการเบือหรืออาการอะไรก็ตามที่มีผลทำให้ไม่อยากที่จะอ่านหนังสือต่อ แต่อยากให้ทุกคนลองหักดิบ ทำตามความตั้งใจของตนเองในการอ่านหนังสือ เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเชื่อว่าจะต้องมีสมาธิมากยิ่งขึ้น

หาอย่างอื่นทำก่อนหากเบื่อเกินจะทน

หากใครที่ลองทำทุกวิธีที่กล่าวมาแล้ว แต่ยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถสร้างสมาธิจดจ่อกับการอ่านหนังสือได้เลย แนะนำว่าให้หยุดอ่าน และหาอย่างอื่นทำไปก่อน เมื่อรู้ดีขึ้นแล้ว ค่อยกลับมาอ่านหนังสือใหม่อีกครั้ง และต้องทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม