หนังสือ 7 ตํานาน อานุภาพแห่งพระพุทธมนต์

Dhamma

เรื่องราวของพระพุทธมนต์ เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับพุทธศาสนาของเรามานาน แต่ละเรื่องนอกจากสอดแทรกความสนุกสนาน ปาฏิหาริย์ยังแทรกคุณธรรมในเรื่องไว้ด้วยเช่นกัน อีกหนึ่งตำนานพระพุทธมนต์เราควรหาโอกาสศึกษาไว้ก็คือ 7 ตำนานแห่งพระพุทธมนต์ มีเรื่องอะไรบ้าง เราจะเล่าเรื่องย่อให้ฟัง

มงคลสูตร

เรื่องแรกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชมพูทวีปตอนนั้นมีข้อถกเถียงกันว่ามงคลคืออะไร จึงพากันไปถามพระพุทธเจ้า ท่านก็ได้ให้แนวทางคำตอบเกี่ยวกับ มงคลมา 38 ข้อ หรือก็คือ เรารู้จักกันในนามของ มงคล 38 ประการนั่นเอง ทั้งการวางตัว การประพฤติตัว และอีกมากมาย

รัตนสูตร

ตำนานเรื่องนี้เล่าถึงเมืองไพศาลีตอนนั้น เกิดภัยพิบัติฝนแล้งทำให้ประชาชนอดอยากลำบากเป็นอันมาก พระเจ้าแผ่นดินให้ประชาชนตรวจสอบว่าท่านผิดพลาดตรงไหนก็ไม่พบข้อผิดพลาดจึงขอความช่วยเหลือไปยังพระพุทธเจ้า จากนั้นพระพุทธเจ้าเรียกพระอานนท์ให้มาเรียนเรื่อง รัตนสูตร อันประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วเผยแพร่ต่อไป

กรณียเมตตสูตร

พระสูตรตำนานเรื่องนี้เล่าถึง พระภิกษุ 500 รูป ได้มองหาพื้นที่สำหรับทำสมาธิ ปรากฏว่าชาวบ้านเห็นจึงเลื่อมใสหาที่อยู่ให้ แต่กลับไปทำให้เทวดาเดือดร้อนไม่มีที่อยู่ จนต้องออกมารบกวนพระภิกษุเหล่านั้นจนปฏิบัติธรรมไม่ได้ พระพุทธเจ้าทราบเรื่องจึงได้สอนเรื่องการวางตัวให้ซื่อตรง ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่หยิ่งยโส พระภิกษุเหล่านั้นก็นำไปทำตามจนปัญหาหมดไป

ขันธปริตร

เรื่องนี้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดที่เท้าจนถึงแก่มรณภาพไป พระพุทธเจ้ารู้ถึงเหตุนี้จึงได้สอนให้พระภิกษุรู้จักแผ่เมตตาแก่งูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้อีก

ธชัคคสูตร

เรื่องนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการรบของเทวดากับอสูร การรบกันครั้งนั้นทำให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วทุกทิศทาง พระพุทธเจ้าจึงแนะนำพระภิกษุสงฆ์ให้ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นหลักที่พึ่งทางใจ จะทำให้ความกลัวทำอะไรเราไม่ได้

อาฎานาฏิยปริตร

บทนี้เล่าเรื่องราวของท้าวมหาราชทั้งสี่ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งบริวารทำให้ไม่มีใครอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทั้งสี่จึงต้องร่ายมนต์เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาทำอันตรายได้ การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นท้าวทั้งสี่มีความเลื่อมใส่อย่างเต็มเปี่ยมแต่ลูกน้องนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้น ทำให้การเข้าเฝ้ากลายเป็นการทำร้ายพระภิกษุในสมัยนั้นไป ท้าวทั้งสี่รู้สึกผิดจึงขอถวายมนต์ดังกล่าวเพื่อให้พระพุทธเจ้า

องคุลิมาลปริตร

บทนี้เรื่องราวเล่าถึง องคุลิมาล ที่เรารู้จักกันดี บทนี้เล่าถึงองคุลิมาลตอนบวชไปไหนก็มีแต่คนหวาดกลัวทำให้บิณฑบาตรตรงไหนก็ไม่ได้รับ ครั้งหนึ่งท่านไปบิณฑบาต ปรากฏว่าหญิงท้องแก่คนหนึ่งวิ่งหนีลอดรั้วแต่ไม่พ้นติดรั้วอยู่อย่างนั้น พระองคุลิมาลเห็นจึงตั้งสัตย์อธิษฐานให้หญิงคนดังกล่าวปลอดภัย สุดท้ายหญิงท้องแก่คนนั้นก็ปลอดภัยดี จึงเป็นที่มาของบทนี้