26 คำพูดง่ายๆ เสริมลูกรักให้มี 6Q

6q

หนังสือที่ได้ผู้เชียวชาญอย่างอาจารย์เอชิ ยุกุมิ ที่มีความรู้ด้านจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กชาวญี่ปุ่น ที่จะมาบอก 26 คำพูด ที่ควรพูดกับเด็กในช่วงวัย 3 – 6 ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัมนาการด้านสมองของเด็กให้ฉลาดอย่ารอบด้าน ทั้งนี้ยังออกมาเผยความรู้เกี่ยวกับ 6Q ที่ประกอบไปด้วย

  • สติปัญญา (IQ)
  • อารมณ์ (EQ)
  • การริเริ่มสร้างสรรค์ (CQ)
  • ศีลธรรมและจริยธรรม (MQ)
  • การเล่น (PQ)
  • การแก้ปัญหา (AQ)

ประเภทหนังสือ : หนังสืออ่านเล่น

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์