เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.5

math-level5

หนังสือทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์มาตรฐานชั้น ป.5  ที่ได้มีการปรับหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบัน ที่มีข้อมูลการเรียนการสอนเป็นหัวข้ออย่างชัดเจน ทั้งยังมีข้อสอบให้กับนักเรียนได้ลองทำ เพื่อให้ตัวผู้อ่าน ครูหรือพ่อแม่ ได้นำหนังสือเล่มนี้เพื่อวัดความรู้ของตัวนักเรียน หรือจะเป็นการเก็งข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประเภทหนังสือ : หนังสือเพื่อการศึกษา

สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ