หลงทางเสียเวลา เดินตามอาตมามีอนาคต (นะโยม) หนังสือดีๆ นำทางเข้าสู่ธรรมะ

Stray wasted time, Followed the Sangha have future.

หนังสือเล่มนี้ เปรียบเสมือนบันทึกการเดินทางในเส้นทางชีวิตของ ‘พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต’ ซึ่งท่านเคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเอง ทั้งความทุกข์, ความสุข, ความผิดหวัง, ความสมหวัง จนกระทั่งกลายเป็นการเติบโตในแง่มุมต่างๆของชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยท่านตระหนักรู้อยู่เสมอว่า ท่านกำลังเดินตามเส้นทางที่พุทธองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ สำหรับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เอาไว้สอนแต่เฉพาะเพศบรรพชิตเท่านั้น หากแต่เนื้อหาในเล่มจะทำให้คุณเห็นว่าแม้แต่ฆราวาสอย่างคนเราทั่วไป ถ้ายึดเส้นทางนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งใช้ชีวิตอย่างมีศีล – มีสติ ก็จะไม่มีวันหลงทางอย่างแน่นอน

สารบัญ

  • 1.ไปตามทางของพระพุทธองค์
  • 2. กรุงเทพฯ วัดสร้อยทอง และสิ่งไม่แน่นอนที่เรียกว่าชีวิต
  • 3. กิจกรรมไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน
  • 4. สู่ฝันอันยิ่งใหญ่
  • 5. อาตมามาไกล มาไกลเหลือเกิน
  • 6. สุดขอบฟ้า

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง เพื่อพาคุณผู้อ่านเดินตามรอยพระพุทธองค์ ในรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของพระพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่านเป็นพระที่รู้เท่าทันถึงความรู้สึกที่เรียกว่า ‘ทุกข์’ เพื่อจะพาคุณไปให้ถึงซึ่งความ ‘สุข’ ตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนา ในเล่มนี้พระมหาสมปองเล่าถึงความ ‘ขัดข้องหนอ’ ซึ่งกว่าจะมี ‘ธรรมมะ Delivery’ ที่ได้รับการรู้จักอย่างกว้างขวางในวันนี้ โดยท่านเริ่มศึกษาตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงการก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในอายุเพียงแค่ 11 ปีเท่านั้น จากการที่ท่านคร่ำหวอดอยู่ในวงการพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์ สิ่งนี้จึงทำให้ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มองเห็นถึงปัญหาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่สามารถส่งสารไปถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่านจึงได้พยายามจัดตั้งโครงการ ‘ธรรมมะ Delivery’ ในรูปแบบเข้าไปถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างง่ายดาย เป็นการที่เด็กรุ่นใหม่เปิดใจยอมรับจากการฟังเทศของท่าน โดยมีรูปแบบทันสมัยน่าสนใจ

โดยมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่านเป็นพระนักเผยแผ่ธรรมรุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นนักบรรยายธรรมที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นนักคิด – นักเขียน สร้างผลงานและหนังสือดีมีคุณภาพออกมาอย่างสม่ำเสมอ ในยุคปัจจุบัน จนท่านได้รับการมอบรางวัลอันทรงคุณค่า ‘นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา’ จากองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ภายใต้งาน สัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ. 2551 เป็นต้น และสำหรับ ‘หลงทางเสียเวลา เดินตามอาตมามีอนาคต (นะโยม)’ ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อยากให้พุทธศาสนิกชนได้ลองนำไปอ่านและปรับใช้กัน